VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE

Vzduchotechnika slúži na vetranie uzavretých priestorov. 
Na základe tlaku a tlakových rozdielov zabezpečuje prívod a odvod vzduchu z vetraného interiéru.

Aké druhy vzduchotechniky rozlišujeme?

Rozlišujeme niekoľko druhov vetrania:

PRIRODZENÉ VETRANIE

 •  Krátkodobé otváranie dverí či okien
 •  Šachtové vetranie
 •  Aerácie

KOMBINOVANÉ VETRANIE

 • Prívod vzduchu prirodzene,
  odvod nútene.

  Je vhodné pre miestnosti so silným znečistením (tzv. podtlakové vetranie). Napr: malé kuchyne, sociálne zariadenia, sklady odpadkov, pomocné miestnosti.
 • Prívod vzduchu nútene, 
  odvod prirodzene.
  Hodí sa pre priestory, kde nedochádza k veľkému znečisťovaniu vzduchu. S prívodu čerstvého vzduchu sa vytvára pretlak, napr: administratívne budovy.

NÚTENÉ VETRANIE

Prívod aj odvod vzduchu zaisťujú ventilátory. Rozlišujeme nízkotlakové a vysokotlakové vetranie. Súčasťou úpravy vzduchu pri nútenom vetraní v našich klimatických podmienkach býva aj ohrev vzduchu. V zimnom období je potreba privádzaný vonkajší vzduch ohrievať, aby sme vetraním nezmenili teplotné parametre interiéru. Každý priestor je špecifický a vyžaduje iné parametre vetrania, preto je návrh vetrania vždy šitý na mieru.

Neváhajte nás kontatkovať a my vám pripravíme návrh vzduchotechniky.