Klimatizácia do bytu aj firmy

Zabezpečenie správnej klimatizácie je komplexná záležitosť. Naši odborníci Vám navrhnú, nakreslia, zrealizujú a budú odborne servisovať klimatizačné zariadenie tak, aby vám po dlhý čas zabezpečovalo príjemné prostredie vo vašom byte, rodinnom dome, kancelárii aj v celej firme. Momentálne si u nás môžete vybrať z nasledujúcich značiek klimatizácií:

Ako si vybrať klimatizáciu?

Výber vhodnej klimatizácie ovplyvňujú viaceré faktory, preto je pri jej výbere najlepšie poradiť sa s kvalifikovaným odborníkom.
Hlavnými faktormi sú:

FUNKCIE KLIMATIZÁCIE

Aké funkcie by mala plniť klimatizácia? Chladenie, vetranie, kúrenie, čistenie vzduchu,  odvlhčovanie… Určenie požadovaných funkcií bude určovať výber typu klimatizačného zariadeni.

POČET MIESTNOSTÍ

Koľko miestností potrebujete vychladiť? Počet miestností takisto determinuje systém. V prípade viacerých miestností, je možné na jednu vonkajšiu jednotku pripojiť viacero vnútorných klimatizačných jednotiek.

TYP OBJEKTU
Do akého objektu/ miestnosti bude klimatizácia nainštalovaná? Bytu, rodinného domu, obchodu, kancelárie? Každý objekt si vyžaduje vlastný spôsob inštalácie.

VÝKON KLIMATIZÁCIE
Aký výkon klimatizácie je pre vás ten najvhodnejší? Systém s príliš vysokým výkonom bude spôsobovať prievan, výkyvy teplôt a vysoké účty za elektrinu. Systém s nízkym výkonom zase nikdy nedosiahne požadovanú teplotu. Náš kvalifikovaný odborník vám určí potrebný výkon na základe odborného výpočtu. Pri výpočte sa berú do úvahy viaceré faktory, ako počet osôb a miestností, orientácia objektu na svetovú stranu a pod. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

UMIESTNENIE A ODOLNOSŤ VONKAJŠEJ KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Kde bude umiestnená vonkajšia klimatizačná jednotka? Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená na zodpovedajúcom mieste, na pevnom základe a prístupná na vykonávanie údržby. Odolnosť vonkajšej jednotky voči poveternostným vplyvom závisí od toho, do akého prostredia umiestnite vonkajšiu jednotku. Agresívne vonkajšie prostredie skracuje životnosť celého systému.

UMIESTNENIE VNÚTORNEJ KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Kde bude umiestnená vnútorná klimatizačná jednotka? Typ jednotky klimatizácie, mobilná, nástenná, kazetová, podstropná/podparapetná, kanálová, stĺpová…, je daný možnosťami jej umiestnenia. Je v miestnosti podhľad? Je na stene voľné miesto? Umiestnenie vnútornej jednotky má veľký význam. Každá jednotka má svoju charakteristiku prúdenia a zlé umiestnenie klimatizácie môže zapríčiniť prievan a hluk.

FILTRE VZDUCHU

Prachové častice obsiahnuté vo vzduchu sa odstraňujú pomocou filtrov  vo vnútorných jednotkách. V závislosti od požadovanej úrovne filtrácie ponúkame rôzne filtre.

 

Čo je klimatizácia?

Klimatizácia je zariadenie na distribúciu teplého či studeného vzduchu do priestoru.
Okrem úpravy teploty vzduchu môže vykonávať aj úpravu jeho vlhkosti a čistoty.

Chladenie

Klimatizácia ponúka precíznu reguláciu teploty.
Umožňuje vám vytvoriť si klímu, v ktorej sa cítite
najlepšie. Vychladiť miestnosť na požadovanú teplotu. Nevytvára iba komfortné prostredie, udržuje vás sviežich a aktívnych aj vtedy, keď sú vonku tie najextrémnejšie podmienky.

Kúrenie

 Klimatizácia môže zabezpečovať aj kúrenie. Môžete si tak vychutnať dokonale konštantnú teplotu počas celého roka, bez ohľadu na vonkajšie podmienky. Predstavuje ekologickú alternatívu oproti tradičným vykurovacím systémom, pretože teplo na vykurovanie odoberá z vonkajšieho prostredia a odovzdáva vo vnútri. Odtiaľ pochádza aj názov tepelné čerpadlo.

Čistenie vzduchu Klimatizácia zabezpečuje čistý a zdravý vzduch prostredia, v ktorom žijete. Všetky vnútorné klimatizačné jednotky sú vybavené filtrami, ktoré zo vzduchu odstraňujú prach, peľ, zápach a podobne. Filtrácia vzduchu je obzvlášť dôležitá pre ľudí s alergiou. V závislosti od požiadaviek zákazníka, môžeme úroveň filtrácie zvýšiť.

Odvlhčovanie

Klimatizačné zariadenia v režime chladenia vzduch aj odvlhčujú. Vytvárajú tak lepší pocit pohody. Správna vlhkosť obmedzuje vytváranie prachových čiastočiek a plesní, čo má, takisto ako čistenie vzduchu, dobrý vplyv na ľudí s alergiou. Správna úroveň  vlhkosti má vplyv aj na životnosť zariadenia domácnosti.
Komfortná hodnota vlhkosti pre ľudí je 40-60%.

Vetranie

Vetranie môže byť tiež integrované do klimatizačného systému. Odvádza vnútorný vzduch a privádza upravený čerstvý vzduch zvonka. V prechodových obdobiach, keď je klimatizácia vypnutá, môže vetranie pracovať samostatne. Naše vetracie zariadenia môžu byť takisto i
nštalované samostatne, bez nadväznosti na klimatizačné zariadenia.

Ako funguje klimatizácia?

 • Princíp práce klimatizačného zariadenia je v podstate vždy rovnaký. Cieľom je odviesť energiu z jedného miesta a odovzdať ju na mieste druhom. 
 • Tento proces vyžaduje vnútornú klimatizačnú jednotku, vonkajšiu klimatizačnú jednotku a medené potrubie, ktoré ich prepojí.
 • Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo.
  Je to práve chladivo, ktoré absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v jednotke druhej.
 • Ventilátor fúka teplý vnútorný vzduch cez výmenník tepla, ktorým prúdi chladivo
 • Chladivo sa vyparí a tým absorbuje teplo z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti. 
 • Chladivo prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom medeného potrubia a takto transportuje teplo.
 • Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Pri skvapalnení sa vo výmenníku uvoľní teplo odobraté z vnútorného vzduchu,ktoré sa odvedie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu za pomoci ventilátora.
 • Chladivo v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky.
 • Vo vnútornej jednotke sa tlak chladiva opäť zníži na takú úroveň,aby mohlo dôjsť k jeho vypareniu a odoberaniu tepla z vnútorného vzduchu.

Chladiaci okruh

Klimatizácia funguje podobne ako chladnička. Systémom prúdi chladivo, ktoré mení svoj stav a podmienky. Chladiaci okruh klimatizácie pozostáva zo štyroch základných procesov:

Srdcom klimatizačného zariadenia je kompresor, ktorý „pumpuje“ chladivo v okruhu. Pred kompresorom majú pary chladiva nízky tlak, kompresor  tieto pary stláča na vysoký tlak, pričom sa pary aj zohrejú.

Pary o vysokej teplote a tlaku prúdia do kondenzátora, kde odovzdajú teplo okolitému vzduchu a skvapalnia sa.
Z kondenzátora odchádza kvapalné chladivo.

Kvapalné chladivo stále o vysokom tlaku prúdi cez expanzný ventil, ktorý zníži tlak a teplotu kvapalného chladiva na nižšiu teplotu ako má chladený priestor.

 

Studené kvapalné chladivo o nízkom tlaku prúdi do výparníka,
kde vyparovaním odoberá teplo zo vzduchu v miestnosti.
Chladivo sa celkom vyparí a pary chladiva o nízkom tlaku sú nasávané kompresorom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu
týchto procesov.

V prípade tepelného čerpadla sa smer cyklu obráti.

Ako správne používať klimatizáciu?

 • Termoregulácia ľudského tela zle znáša veľké teplotné výkyvy, preto by teplota klimatizovaných priestorov nemala byť nižšia o viac ako 5-7 °C, v porovnaní s vonkajšou teplotou.
 • Odporučená optimálna teplota v miestnosti je 24 °C – 28 °C.
 • Studený vzduch prirodzene klesá k podlahe, preto nie je potrebné smerovať chladný vzduch, funkciou „fén“, priamo na posteľ alebo sedaciu súpravu.
 • Klimatizačné jednotky nezakrývajte a nezdržiavajte sa priamo pred ich vyústením.
 • Dôležitými faktormi, okrem teploty v miestnosti, sú tiež vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu v miestnosti. Zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu o 0,1 m/s pociťujeme ako ochladenie o 2-3 °C teploty vzduchu.
 • Znečistený vzduchový filter zvyšuje spotrebu elektriny. Pravidelne kontrolujte stav filtrov, v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte. Ak si na to netrúfate sami, neváhajte nás kontaktovať.
 • Klimatizácia zabezpečuje aj dostatočné vetranie miestnosti, otváraním okien znižujete jej účinnosť a zvyšujete  energetickú spotrebu. V objektoch s lepšou tepelnou izoláciou postačuje nižší výkon klimatizačných zariadení. Neváhajte nás kontaktovať.