Fotovoltaika

Ušetrite náklady na bývanie s fotovoltaickými modulmi a optimalizujte spotrebu elektrickej energie. 

fotovoltaika - ENERGIA ZO SLNKA

Pomocou fotovoltického systému možno slnečné svetlo premeniť na elektrickú energiu. Základom je „fotoefekt“, ktorý bol objavený už v 19. storočí, ale fyzikálne sa ho podarilo vysvetliť a využiť až v priebehu 20. storočia. Prvou oblasťou použitia bolo cestovanie do vesmíru. Dnes sa táto technológia nachádza na mnohých strechách a zásobuje obyvateľov elektrickou energiou z bezplatnej slnečnej energie. Fotovoltika je vhodná aj na zníženie nákladov na energiu pre komerčných užívateľov a miestne orgány a zároveň prispieva k ochrane klímy.

Ako funguje fotovoltaika?

Fotovoltika funguje na základe solárnych článkov. Tieto články premieňajú žiarivú energiu na elektrickú energiu. Články sa dajú spájať do modulov a potom inštalovať na strechy, fasády a voľné priestranstvá. Výroba elektrickej energie sa dá vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch krokov:

1. Zber energie: Keď na fotovoltické moduly (FV moduly) dopadá svetlo, vo vnútri solárnych článkov sa uvoľňujú elektróny. Kladné a záporné nosiče náboja sa zhromažďujú na príslušných elektrických kontaktoch, čo vedie k toku jednosmerného prúdu medzi prednou a zadnou časťou článku. Tento fotoelektrický efekt vzniká bez mechanických alebo chemických reakcií, a preto je bezúdržbový a nepodlieha opotrebovaniu.

2. Konverzia energie: Jednosmerný prúd generovaný solárnym zdrojom sa potom mení pomocou meniča (bežne známeho aj ako solárny menič alebo sieťové napájacie zariadenie) na striedavý prúd vhodný pre elektrickú sieť (striedavý prúd 230 alebo 400 V pri frekvencii 50 Hz). Osvedčené bezpečnostné normy a plne vyvinuté procesory, ako aj špičková výkonová elektronika zabezpečujú efektívnu konverziu solárnej energie. Vyrobený striedavý prúd sa potom môže používať v domácnosti alebo sa môže dodávať do verejnej siete.