VIESSMANN FOTOVOLTAIKA

VITOVOLT 300

Fotovoltické moduly

Na inštaláciu na strechy rodinných domov a bytových domov, ako aj na komerčné a priemyselné priestory. Výkon do 410 Wp

Až 25-ročná záruka na výkon
Rýchla inštalácia
K dispozícii sú zladené systémové komponenty
Vysoký výkon

Produktový rad Vitovolt 300 zahŕňa monokryštalické moduly s výkonom do 410 Wp, ktoré sú k dispozícii aj v čiernom vyhotovení.

Fotovoltické moduly Vitovolt 300 sa vyznačujú vysokým výkonom a nekompromisnou kvalitou, ako aj množstvom garancií na výrobky a výkony spoločnosti Viessmann. Okrem toho sa všetky moduly dodávajú vždy len s kladnou výkonovou toleranciou. To znamená vyšší výkon o 0 až 5 Wp.

S rozširovaním systémov obnoviteľných zdrojov energie rastie ochota vyrábať si elektrickú energiu svojpomocne. Výkonné fotovoltické systémy teraz ponúkajú možnosť využívať bezplatnú slnečnú energiu výhodným spôsobom. Inštaláciou fotovoltických modulov používatelia preukazujú svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu a aktívne prispievajú k ochrane klímy znižovaním emisií CO2.

Vzhľadom na neustále rastúce náklady na energiu pomáha fotovoltický systém používateľom šetriť peniaze a znižuje ich závislosť od energetických spoločností. Vyrobená energia sa môže využívať na vlastnú  spotrebu, dočasne skladovať alebo exportovať do verejnej siete. Vďaka štátnej dotácií alebo úsporám dosiahnutým vlastnou spotrebou sa investícia vráti v krátkom čase.