LG ESS FOTOVOLTAIKA

LG uvádza na trh domáci systém uchovávania energie (ESS), ktorý zvyšuje hodnotu majiteľovho fotovoltaického systému. LG Electronics ponúka riešenie zvyšujúce mieru vlastnej spotreby el. energie z fotovoltaického systému. Vysokovýkonný systém na uchovávanie energie s pripojením na DC prúd premieňa el. energiu efektívnejšie ako systémy pre uchovanie energie s pripojením na AC prúd. Okrem toho produkuje trojfázový AC prúd, ktorý vytvára vyrovnanú el. sieť. Zároveň tiež  vytvára pohotovostnú zásobu el. energie, ktorá chráni zákazníkovu domácnosť od nečakaných výpadkov el. energie. Užívateľsky príjemná mobilná aplikácia EnerVu pomáha systém jednoducho ovládať. Funkcia kontroly cez web umožňuje inštalatérom a používateľom skontrolovať stav ich systému kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Nové výrobky s 8/10 kW pripojením na DC prúd môžu byť ľahko integrované s tepelným čerpadlom vzduch / voda (AWHP), čo umožňuje spoľahlivý a výhodný spôsob, ako spravovať spotrebu. Oba výrobky na uchovanie energie s 8 kW aj 10 kW DC napájaním môžu slúžiť ako záložné zdroje v prípade výpadku el. prúdu. Systém na uchovávanie energie od LG môže fungovať aj počas výpadku elektriny, a to tak, že zadrží istý podiel energie v batérii.

Priemerná domácnosť vykazuje vysoký príjem el. energie v ranných a večerných hodinách. Avšak solárne moduly generujú najviac energie počas dňa, takže vzniká riziko, že všetok nadbytok energie príde nazmar. Systém pre uchovávanie energie od LG zlepšuje efektivitu spotreby el. energie tak, že klientom umožňuje uchovávať túto slnečnú energiu na spotrebu v okamihu, keď jej je najviac potrebná.

Nové výrobky s 8/10 kW pripojením na DC prúd môžu byť ľahko integrované s tepelným čerpadlom vzduch / voda (AWHP), čo umožňuje spoľahlivý a výhodný spôsob, ako spravovať spotrebu. Oba výrobky na uchovanie energie s 8 kW aj 10 kW DC napájaním môžu slúžiť ako záložné zdroje v prípade výpadku el. prúdu. Systém na uchovávanie energie od LG môže fungovať aj počas výpadku elektriny, a to tak, že zadrží istý podiel energie v batérii.

Priemerná domácnosť vykazuje vysoký príjem el. energie v ranných a večerných hodinách. Avšak solárne moduly generujú najviac energie počas dňa, takže vzniká riziko, že všetok nadbytok energie príde nazmar. Systém pre uchovávanie energie od LG zlepšuje efektivitu spotreby el. energie tak, že klientom umožňuje uchovávať túto slnečnú energiu na spotrebu v okamihu, keď jej je najviac potrebná.

Mobilná aplikácia enervu

Užívateľsky prívetivé rozhranie vám umožňuje kontrolovať mieru spotreby, výrobu energie, dodávky elektriny, spotrebu zaťaženia, prevádzku tepelného čerpadla voda / vzduch. Poskytuje tiež automatický systém oznamujúci závady ako aj funkciu energetických profilov.