čističky vzduchu

Podľa EFA viac ako 80 miliónov ľudí v Európe trpí na alergiu a ich počet sa stále zvyšuje. Systémy čistenia vzduchu pre alergikov Daikin zlepšujú komfort dýchania pre astmatikov a alergikov.

Alergény zo vzduchu 

Nečistoty v ovzduší spôsobujú alergické reakcie. V mestách sa tieto alergény zmiešajú s inými látkami ako sú dieselové výfukové čiastočky a prchavé organické zlúčeniny (nachádzajúce sa v stavebných materiáloch a kozmetike) a vytvárajú tak škodlivejšie ťažké alergény.  

Technológia Streamer 

Vďaka technológii Streamer Daikin je čistička vzduchu pre alergikov MC70L vysoko účinná pri odstraňovaní týchto škodlivých činidiel a zmiernení účinkov astmy.

Odstránenie alergénov

Model MC70L odstraňuje na 99,6 % najbežnejšie alergény ako sú peľ, prach, trus roztočov a pleseň a iné látky ako je formaldehyd.

Odstránenie vírusov

Filter s biologickými protilátkami odstraňuje 99,99 % vírusov vo vzduchu.

Odstránenie baktérií

Zárodočné bunky baktérií a plesní rozloží jednotka Streamer po absorbovaní fotoaktalytickým titánium apatitovým filtrom.

Deodorizácia 95%

Streamer rozkladá a odstraňuje pachy ešte skôr, ako sa vyčistený vzduch vráti do miestnosti.