odvlhčovače a zvlhčovače

Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu a jej hodnota je dôležitým faktorom nielen pre náš pocit pohodlia, no najmä pri niektorých výrobných procesoch, skladovaní na zachovanie vlastností surovín alebo prevádzke niektorých zariadení.

Ako príklad možno uviesť presné tech. procesy vo výrobe, znižovanie elektrostatického náboja v technických miestnostiach, ochranu stavebných konštrukcii, skladovanie hygroskopických materiálov, ochrana umeleckých pamiatok a podobne.

Ponúkame zariadenia pre reguláciu vlhkosti pre bytové a priemyselné aplikácie.

Viac informácii na vyžiadanie.