REKUPERAČNÉ JEDNOTKY

Riadené  vetranie so spätným získavaním tepla z odpadového vzduchu alebo skrátene rekuperácia tepla je obsluhou komfortným spôsobom vetrania bytových, kancelárskych a aj skladových priestorov. Srdcom zariadení je tzv. rekuperátor či krížový výmenník, v ktorom dochádza k výmene tepla medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Rekuperácia vzduchu Vám vďaka tomu zníži doterajšie prevádzkové náklady, zvyšuje a udržiava kvalitu vzduchu v interiéry.

Z množstva ponúkaných zariadení na Našom trhu Vám ponúkame zariadenia od výrobcov overených v praxi, s technickým zázemím a zaručeným pomerom: cena = kvalita = účinnosť prevádzky.

Princíp funkčnosti rekuperátora

modelový príklad realizácie