aromatizácia vzduchu

ProfesIOnálne aromatizovanie priestorov aj cez vzduchotechniku

Vzduch ktorý dýchame a jeho kvalita, má zásadný vplyv na naše zdravie. V dnešnej dobe vzduch v mestských aglomeráciách je kontaminovaný rôznymi toxickými prvkami. Môžeme proti tomu urobiť len veľmi málo, keď sa prechádzame po ulici, ale veľa v čase keď sme v miestnosti, kde našimi „pľúcami“ sa stáva ventilačný systém budov. Filtre síce zachytia prach, ale baktérie, toxíny a zápach postupujú ďalej do budovy.
Syndróm chorých budov, SBS (Sick Building Syndrome) je príznak zdravotných ťažkostí, ktoré takéto prostredie môže vyvolať u ľudí. Práca a pobyt v takomto prostredí môže mať negatívny dopad na naše zdravie, výkonnosť a koncentráciu pri práci. Pomocou CleanFlow je možné zaistiť dezinfekciu celého systému, odstrániť nepríjemné symptómy a zaistiť nezávadný a príjemný vzduch počas celého roka.

Zariadenie sa nainštaluje v strojovni VZT k prívodnému potrubiu vzduchu. Dezinfekčný roztok je automaticky rozprašovaný do prúdu vháňaného vzduchu. Unášané molekuly dezinfekčného roztoku spoľahlivo likvidujú v celom systéme plesne, huby a baktérie. Odstraňujú nepríjemné pachy a chránia pred chronickými chorobami ako sú napríklad astma, nádcha, sinusitis, pneumónia a tzv. legionárska choroba. Dezinfekciu celého systému je možné vykonať v priebehu 48 hodín. Takto ošetrený systém rozvodov VZT ostáva “nezávadný” cca 6 mesiacov. Po tejto dobe sa dezinfekčný cyklus jednoducho zopakuje. V prípade potreby je možne tento cyklus ľubovoľne meniť. V období medzi jednotlivými cyklami dezinfekcie je možné využiť systém na aromatizáciu vetraného priestoru.

 

 

Aromatizácia vetraných priestorov prináša nesporné množstvo výhod v boji s nepríjemnými pachmi najmä v priestoroch šatní, telocviční, posilňovní a reštauračných zariadení. Pomáha navodiť príjemné pracovné prostredie a spríjemňuje pobyt v nákupných centrách, hoteloch a iných spoločenských priestoroch. Vône sa do priestoru šíria na princípe atomizácie- kvapalný esenciálny olej sa premieňa na atómy plynu. Keďže olej je ľahší ako voda, vôňa neklesá k zemi, ale vznáša sa vo vzduchu. Vďaka tomu dosahuje efektívne a rovnomerné aromatizovanie priestorov od 1 000 m3 až do 15 000 m3. Každý aroma atomizér má počítačovú jednotku, na ktorej je možné nastaviť intervaly prevádzky a intenzitu vône.

Vstup do obchodu, hotela či do kancelárie, kde Vás uvíta svieža vôňa, vždy vyvoláva lepší pocit a dojem o spoločnosti. Jedným z najnovších trendov v oblasti marketingu je „aroma marketing“. Je to séria udalostí, pomocou možného vplyvu vôní na ľudské správanie, stimulovať zákazníkov k nákupu tovaru a služieb, pracovníkov k vyššej aktivite. Je vedecky dokázané, že informácie vnímané orgánom čuchu vplývajú priamo a bezprostredne na rozhodnutia. Skúsenosti z aroma marketingu v posledných rokoch v mnohých krajinách preukázali svoju účinnosť, najmä v kombinácii s existujúcimi predajnými postupmi.

Pamäťový efekt – podvedomé vnemy vyvolané vôňou alebo arómou. Ľudia majú obvykle päť zmyslov, ale iba dva z nich sú založené na vnímaní chemických látok a to čuch a chuť. Čuch a chuť nám dávajú informáciu o chemických látkach okolo nás, ale len čuch je jedinečne odlišný od všetkých ostatných zmyslov, pretože určitá vôňa/zápach z dávnej minulosti môže uvoľniť príval spomienok, ktoré sú tak intenzívne až je to zarážajúce. Čuch je chemický zmysel viazaný na emocionálne centrum mozgu. Je to silný zmysel. Môže nás donútiť k zvýšenej produkcii slín, zmeniť srdcovú frekvenciu, príťažlivosť k osobám, alebo nasmerovať naše myšlienky na určité momenty v našom živote. Pachový vnem nás môže napríklad tiež stimulovať ku kúpe určitého tovaru…