TEPELNÉ ČERPADLÁ DAIKIN

Ako fungujú tepelné čerpadlá Daikin Altherma?

AlthermaTM HT je vybavená dvojitým tepelným čerpadlom, ktoré odoberá tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu a vyrobené teplo dodáva do vykurovacej sústavy. Prvé tepelné čerpadlo, nachádzajúce sa vo vonkajšej jednotke, je zdrojom stredne vysokých teplôt pre druhé tepelné čerpadlo, vo vnútornej jednotke, ktoré dohreje vodu až na 80 °C. Táto teplota vykurovacej vody je dosiahnutá čisto na princípe termodynamiky – bez dodatočného elektrického ohrievača, čo robí althermuTM HT extrémne účinnou. Obidve tepelné čerpadlá pracujú s inverter technológiou, čo prináša ďalšie úspory energie.

Vykurovací okruh altherma

Systém môže byť konfigurovaný ako monovalentný, bivalentný alebo monoenergetický. Pri monovalentnej prevádzke sa využíva Altherma ako jediný zdroj vykurovania. Pri bivalentnej prevádzke sa Altherma spája s jestvujúcim vykurovacím systémom. V monoenergetickom režime poskytuje vstavaný ohrievač doplnkovú energiu počas veľmi chladných dní.

Alternatívne je možné Althermu použiť aj na chladenie. Na tento účel slúži veľký výber nástenných, parapetných a kanálových jednotiek.

Daikin tepelné čerpadlá - vzduch voda

Vykurovací okruh systému Altherma tvoria v zásade dva komponenty:

  • Vonkajšia jednotka, odoberá energiu zo vzduchu.
  • Hydrobox – vnútorná jednotka, v ktorej sa tepelná energia vzduchu odovzdáva do vykurovacej vody.

Systém Altherma je možné rozšíriť o nasledovné komponenty:

  • Zásobník teplej úžitkovej vody – pre ohrev TÚV.
  • Priestorový termostat – pre komfortné ovládanie zariadenia.
  • Solárnu súpravu pre kombinovaný ohrev úžitkovej vody pomocou solárnych kolektorov stavby.

K systému Altherma je možné pripojiť:

  • Všetky bežné nízkoteplotné radiátory.
  • Jednotky FAN COIL.
  • Podlahové vykurovanie.
  • Solárne panely.

Pre bližšie technické údaje si pozrite katalógový list.

Príklad využitia Althermy v dome: