Tepelné čerpadlá Clivet

CLIVET je poprednou európskou spoločnosťou, ktorá navrhuje, vyrába a distribuuje zdroje chladu, systémy pre klimatizáciu, kúrenie, čerstvý vzduch a čistenie vzduchu. Disponuje širokou škálou riešení pre bytové, komerčné a priemyselné aplikácie.

Spoločnosť začala svoju činnosť s výrobou chladiacich jednotiek a tepelných čerpadiel. Počas posledných 20 rokov CLIVET vyvinul inovatívny rad produktov a systémov zameraných na potreby rôznych typov zariadení a stáva sa lídrom v niektorých dôležitých segmentoch trhu, ako je chladenie nákupných centier, multikín, obchodných centier, nemocníc, priestororov s vysokou koncentráciou osôb a komerčných oblasti všeobecne.

K dnešnému dňu spoločnosť CLIVET zamestnáva 550 zamestnancov v Taliansku a 300 v zahraničí. CLIVET má sedem pobočiek: v Anglicku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, v Spojených arabských emirátoch av Rusku.

Dnes CLIVET operuje na ploche 50.000 m2 umiestnené vo Feltre (Belluno) v Taliansku. Distribučná sieť sa môže spoľahnúť na štyridsať agentúr v Taliansku a päťdesiat zahraničných distribútorov.

Systémy CLIVET kombinujú nízke nároky na spotrebu energie potrebnej pre dosiahnutie vysokej efektivity s veľkým rešpektom na životné prostredie. V zmysle tejto myšlienky je CLIVET európskym lídrom v tomto sektore.

Tepelné čerpadlá CLIVET sú bezpečné a priateľské k životnému prostrediu:

 • nepracujú s plynmi ani inými palivami, ktoré by ohrozovali okolie únikom nebezpečných látok
 • neprodukujú odpadové plyny
 • nepotrebujú odpadový komín
 • nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu ako čistenie kotla a kontrolu emisií
 • a majú ešte oveľa viac výhod (napr. energetická sebestačnosť)

Systém s najvyššou sezónnou energetickou efektívnosťou

Najnovšie tepelné čerpadlo GAIA, vyvinuté firmou Clivet, dokáže získať od 75% až do 100% energie z obnoviteľných zdrojov z prostredia, čím eliminuje potrebu využitia fosílnych palív v obytnom prostredí – plyn, nafta a LPG. Žiadne priame emisie CO2, bez pripojenia plynu, žiadny komín.

GAIA je kompaktné zariadenie, zahrňujúce všetky potrebné komponenty, ako expanzná nádoba, obehové čerpadlá, výmenník pre solárny okruh, cirkulačné čerpadlo TÚV, 200 litrový zásobník TÚV. Zahŕňa všetky najlepšie technológie pre elektrické motory so zníženou spotrebou energie:

Kompresor

DC inverter. Plynulá regulácia výkonu medzi 30 až 100%, podľa aktuálneho zaťaženia a potreby tepelnej energie. Maximálna účinnosť pri čiastočnom zaťažení, čo má za následok veľmi vysokú celkovú sezónnu energetickú účinnosť.

Ventilátor

Znižuje spotrebu o 67% vďaka jednosmernému DC motoru. Extrémne tichý, najmä pri čiastočnom zaťažení (najdlhšia časť prevádzky).

Obehové čerpadlo

Znižuje vďaka motoru DC spotrebu o 28%. Štandardná rýchlosť môže byť modulovaná (0-10V) s cieľom udržať nominálny prietok vody aj keď skutočná tlaková strata je nižšia, ako tlaková strata v návrhu. Prietok vody je automaticky znížený o hodnotu, ktorá by bola nad rámec bežných prevádzkových podmienok.

Cirkulačné čerpadlo TÚV

Vďaka jednosmernému DC motoru znižuje spotrebu o 67%. Otáčky čerpadla sa menia automaticky v závislosti na aktuálnu tlakovú stratu tak, aby bol vždy dodržaný konštantný prietok vody.

Vďaka DC inverter technológii kompresora, čerpadiel a ventilátora, dosahuje GAIA najvyššie sezónne hodnoty účinnosti.

Tepelné čerpadlá voda-vzduch, vzduch-vzduch

GAIA je súčasťou kompletného systému CLIVET vytvoreného pre bytové a rodinné domy. ELFO System GAIA edition je kompaktný systém so všetkými prvkami, ktoré poskytujú nadštandardný komfort počas celého raka: kúrenie, chladenie, ohrev teplej vody, vetranie a čistenie vzduchu.

ELFO System GAIA edition sa skladá z nasledujúcich komponentov:

ELFO Energy Gaia

 • Prevedenie: voda-vzduch, voda-voda, voda-zem
 • Integrovaný systém získavania tepla pomocou solárnych panelov
 • Vstavaný ohrev teplej úžitkovej vody

ELFO Distribution

 • Elfo room vodné terminály – fancoil
 • Termostaty snímajúce teplotu a vlhkosť pre každú izbu samostatne (prípadne zónu)
 • Riadenie podlahového kúrenia alebo radiátorov

ELFO CONTROL  (Centrálny riadiaci systém)

 • Kompletná inštalácia
 • Hodinové programovanie
 • Riadenie podľa požiadaviek
 • Optimalizácia energetickej efektivnosti
 • Dotykový displej

ELFO Fresh2

 • Termodinamická rekuperácia v zime aj v lete
 • Elektronická filtrácia pre dokonale čistý vzduch
 • Odvlhčovanie v letnom období, ideálne pre chladiace stropy

Pre bližšie technické údaje si pozrite ELFO Energy GAIA katalógový list

Ďalšie typy tepelných čerpadiel vzduch - voda:

ELFO Energy Horus katalógový list
ELFO Energy Extended katalógový list

Príklad využitia ELFO System GAIA edition v dome: