• Návrh
 • Predaj
 • Montáž
 • Servis
Klimatizacií, tepelných čerpadiel, vzduchotechniky, chladiacich technológií
+421 903 467 844, +421 908 559 112

Oprava a servis klimatizácie

Všeobecný cenník prác 2019

Vykonávame servis a opravy klimatizácií, okamžite riešime havarijné stavy chladiarenských zariadení. Servis klimatizačného zariadenia pozostáva z čistenia, dezinfekcie a kontroly hlavných funkčných častí.

 • Čistenie a dezinfekcia klimatizácie

Filtre klimatizačných zariadení zachytávajú zo vzduchu prachové a peľové častice. Na výmenníkoch klimatizačných zariadení sa vplyvom prechodu teplého vzduchu vytvára kondenzát - vlhkosť (rovnako ako námraza v chladničke). Vlhké prostredie, ktorého pôsobeniu je klimatizačné zariadenie vystavené počas celej doby prevádzky, je živnou pôdou pre rozmnožovanie plesní a baktérií. Dôležité je preto dôkladné vyčistenie a kvalitná dezinfekcia filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia. Ide o vaše zdravie!

 • Kontrola hlavných funkčných častí

Kontrola tlakov chladiaceho média. Už malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora, nakoľko nedochádza k jeho zachladzovaniu, hoci na komfortnom používaní sa úbytok nemusí vôbec prejaviť.

 • Kontrola elektrického zapojenia

Vibráciami sa môžu oslabiť spoje a uvoľniť vodiče.

 • Kontrola odtoku kondenzátu

V prípade používania kondenzného čerpadla sa kontroluje aj jeho funkčnosť.

Pravidelná údržba a servis chladiarenských a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a zabezpečí vám zdravší a čistejší vzduch. Vykonávame servis všetkých značiek bytových klimatizácií. Ak máte záujem o servisnú prehliadku, prosím, kontaktujte nás.

Súčasťou servisu priemyselných a väčších domácich chladiacich a klimatizačných zariadení je aj ich revízia, povinná na základe platnej legislatívy.

Poskytujeme nasledovné servisné služby v rámci celého Slovenska:

 • záručný servis
 • pozáručný servis
 • dodávka originálnych náhradných dielov a komponentov
 • spustenie zariadení do prevádzky
 • revízie chladiacich zariadení
 • prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov - klapiek značky Mandík

Neváhajte nás kontaktovať.