• Návrh
  • Predaj
  • Montáž
  • Servis
Klimatizacií, tepelných čerpadiel, vzduchotechniky, chladiacich technológií
+421 903 467 844, +421 908 559 112

DEZINFEKCIA POLYMÉROM A OZÓNOM

Dezinfekcia polymérom

Polymérná dezinfekcia povrchov

Novodobý bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok pre rýchlu dezinfekciu v domácnosti, v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, vo veterine, v poľnohospodárstve, v športových odvetviach a v stravovaní. Je charakteristický silným a dlhodobým antibakteriálnym, antivírovým, a protiplesňovým účinkom na všetky druhy materiálov - podkladov ( sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.).

Vlastnosti:

Je nehorľavý a nespôsobuje koróziu. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd, ťažké kovy. Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými prostriedkami a je pH neutrálny. Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Keď zamrzne, po rozmrazení je znovu účinný. Je účinný v spektre A,B,C,T,M a V. Účinne likviduje baktérie, víry, mikroorganizmy, plesne, kvasinky, riasy a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením.

Účinky:  

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, Legionella, MRSA, Staphylococcus aureus), virucídne (vrátane H1N1,H5N1), mykobaktericídne a algicídne účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy. Čas potrebný pro biocídny účinok je 15 minút alebo do zaschnutia, pre baktericidny účinnok na Legionelu a MRSA je 60 minút, pre virucídny a mykobaktericídny účinnok je 60 minút .

Čistička vzduchu v klimatizácii

Dezinfekcia ozónom

Ozón (O3) je známy pod názvom „ aktivovaný kyslík”; obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfekčný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Pre zaujímavosť spomenieme, že ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme vďaka tomu pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. Je však pravdepodobné, že o ozóne počujeme najčastejšie v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem. Ozónová vrstva vzniknutá kvôli ultrafialovému žiareniu je pre nás dôležitá, pretože nás chráni proti škodlivému UV žiareniu. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Postačí jeden atóm kyslíka. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Priemerné potrebné množstvo ozónu je 1gr/hod. na miestnosť o veľkosti približne 10 m2 s výškou do 3 m. Pri teplote 18-23°C je rozpad ozónu približne 30 min., pri polovičnej teplote sa čas zdvojnásobí! Na likvidáciu plesní a húb je potrebné použiť väčšie množstvo ozónu, a to 2gr/hod. Ozónový generátor MHC-3, ktorý vyrába 3gr/hod. ozónu je vhodný do priestorov o rozlohe do 25m2. Pokiaľ je miestnosť rádovo väčšia, odporúčame použiť ozónový generátor s väčším výkonom, napr. Mobil-O3 typ MHC-6. Z ozónu neškodí, keď je ho viac, čiže použitie ozónového generátora s väčším výkonom v menšej miestnosti je možné. Treba myslieť na to, že molekula ozónu O3 sa po približne 30 min. mení späť na molekulu kyslíka O2, čiže použitie ozónového generátora s menším výkonom vo veľkej miestnosti neprinesie želané výsledky. Ideálne podmienky na výrobu ozónu sú teplota medzi 18-24°C do 70% vlhkosti vzduchu. V letných horúčavách sa najlepšie výsledky dosahujú v klimatizovaných priestoroch. 

Ako pôsobí ozón na tabakový dym?

Oxiduje fenolový plyn a úplne eliminuje podráždenia. Fenolové plyny sú neviditeľné súčasti tabakového dymu a zapríčiňujú podráždenie učí resp. nepríjemné vône. Ozón nielen prefiltruje, ale aj zničí rušivé čiastočky dymu.

Ako môže pomôcť ozón pri ochrane pred alergiou?

Ozón je dobrým pomocníkom pri redukcii alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu v miestnostiach. Použitím ozónu sa oxiduje peľ v ovzduší a srsť z domácich zvierat držaných v byte. Tak je pohodlie tých, ktorých trápi alergia nepretržite zabezpečené. Srsť sa oxiduje, ale nezničí sa!

Ako používať ozónový generátor na odstránenie zápachov pri chove malých domácich zvierat?

Za neprítomnosti zvierat je možné vykonať „šokovú ozonizáciu” za účelom odstránenia silných zápachov. „Šoková ozonizácia” je mimoriadne účinná pri odstraňovaní odolných zápachov (ako napríklad dym, plesne, malé zvieratá). 
Odstránenie zápachov v prázdnych miestnostiach (za neprítomnosti zvierat a ľudí) pomocou „šokovej ozonizácie” obnoví hygienu miestnosti. „Šoková ozonizácia” je uskutočniteľná výlučne v takých miestnostiach, kde nie sú prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny! 
Na čistenie je totiž potrebné toxické množstvo ozónu za účelom odstránenia baktérií a vírusov. To je úplne odlišné množstvo od veľmi nízkeho množstva ozónu použitého pre všeobecné čistenie vzduchu. „Šoková ozonizácia” účinne ničí plesňové huby, baktérie, vírusy a silné pachy zvierat a hmyzu, kým na prečistenie vzduchu je potrebná produkcia nízkeho množstva ozónu. 
Rozmery v m2 sú len informatívne. Pre správne použitie zariadenia odporúčame zavolať na naše informačné centrum! 
Je dôležité použiť zariadenie primeraného výkonu v súlade so zamýšľaným účelom. „Šokovú ozonizáciu” odporúčame vykonávať jednotlivo po izbách! Ozón nepotláča vône a zápachy, ale ich odstraňuje!

Je ozón škodlivý pre elektrické zariadenia, textílie a obrazy?

Nie, ozón nepoškodí počítače, textílie, kožený nábytok ani maľby. Jeho koncentrácia nie je natoľko vysoká, a to ani pri „šokovej ozonizácii”, ak sa ozonizácia opakuje v intervaloch presahujúcich 30 dní.