• Návrh
  • Predaj
  • Montáž
  • Servis
Klimatizacií, tepelných čerpadiel, vzduchotechniky, chladiacich technológií
+421 903 467 844, +421 908 559 112

Oprava a servis klimatizácie

Vykonávame servis a opravy klimatizácií, okamžite riešime havarijné stavy chladiarenských zariadení. Servis klimatizačného zariadenia pozostáva z čistenia, dezinfekcie a kontroly hlavných funkčných častí.

viac

Revízie chladiarenských zariadení

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení.

viac