• Návrh
  • Predaj
  • Montáž
  • Servis
Klimatizacií, tepelných čerpadiel, vzduchotechniky, chladiacich technológií
+421 903 467 844, +421 908 559 112

Presné chladenie

Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi komfortnými a presnými klimatizačnými jednotkami. Pokým komfortné jednotky vytvárajú vhodné prostredie pre ľudí, presné klimatizačné jednotky zabezpečujú spoľahlivé chladenie, ktoré je orientované na požiadavky informačných a telekomunikačných technológií. Špecializované miestnosti v dátových centrách alebo telekomunikačných ústredniach vyžadujú presne kontrolovanú teplotu, relatívnu vlhkosť, prúdenie a distribúciu vzduchu.

 Latentý alebo citeľný chladiaci výkon

Celkový chladiaci výkon klimatizačnej jednotky pozostáva z dvoch častí. Citeľná časť chladiaceho výkonu znižuje teplotu vzduchu, zatiaľ čo jeho latentná časť vzduch odvlhčuje (kondenzáciou vody na výmenníku). Komfortné klimatizačné jednotky môžu používať až 50% spotrebovanej elektrickej energie na odvlhčovanie vzduchu, pokým presné klimatizačné jednotky využijú viac ako 95% spotrebovanej energie výhradne na generovanie citeľného chladiaceho výkonu.

 Distribúcia vzduchu, odvádzanie tepelnej záťaže a filtrácia vzduchu

Presné klimatizačné jednotky cirkulujú a filtrujú tri-krát väčšie množstvo vzduchu ako komfortné klimatizačné jednotky pri rovnakom chladiacom výkone. Spoľahlivo sa tak odvedie teplo aj z najvzdialenejších častí dátového centra, čím za zamedzí vytváraniu tzv. „teplých kútov“, teda miest v dátovom centre s vyššími teplotami.

 Presná regulácia teploty

Informačné a komunikačné technológie pracujú spoľahlivo a bez porúch iba v relatívne úzkom rozsahu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Presné klimatizačné jednotky sú schopné zabezpečiť presnú reguláciu teploty v priestore s odchýlkou +/- 1°C, pokým komfortné jednotky sa často odchyľujú od požadovanej hodnoty teploty až o +/- 3°C.

 Kontrolovaná relatívna vlhkosť vzduchu

Na rozdiel od komfortných klimatizačných jednotiek, presné jednotky precízne kontrolujú úroveň relatívnej vlhkosti v priestore (tolerancia +/- 5% r.v.). Príliš veľa vlhkosti vo vzduchu môže spôsobiť kondenzáciu vody na zariadeniach a následnej korózii. Na druhej strane príliš nízka vlhkosť môže viesť elektrostatickým výbojom, ktoré môžu spôsobiť stratu dát alebo samotné poškodenie hardvéru.

 Spoľahlivá prevádzka 365 dní v roku

Komfortné klimatizačné jednotky sú v prevádzke zvyčajne v lete a aj to iba na pár hodín denne. Presné klimatizačné jednotky musia byť funkčné vždy, keď je v prevádzke ICT technológia, ktorá vyžaduje chladenie. Zvyčajne to býva 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Viac informácií na vyžiadanie.