• Návrh
  • Predaj
  • Montáž
  • Servis
Klimatizacií, tepelných čerpadiel, vzduchotechniky, chladiacich technológií
+421 903 467 844, +421 908 559 112

Chillery - chladiče vody

Kompresorové chladenie kvapalín je principiálne rovnaké ako chladenie vzduchu u klimatizačného systému. Chladivo vo výparníku odoberá tepelnú energiu pretekajúcej kvapaline. Prestup tepla z kvapaliny do chladiva je intenzívnejší než prestup tepla do vzduchu.

Chladiaci okruh sa skladá z kompresora, kondenzátora, vstrekovacieho ventilu a výparníka. Nevyhnutnou súčasťou je riadiaci systém, ktorý monitoruje a vyhodnocuje procesy v chladiacom a kvapalinovom okruhu. Vo väčšine prípadov je riadiaci systém súčasťou kompaktného zariadenia.

Uplatnenie chladičov vody je široké. V priemysle sú používané na zachladzovanie technologických procesov pri ktorých vzniká odpadové teplo.

V komerčnej sfére je výhodou vysoká spoľahlivosť systému, pri správnom návrhu možnosť distribuovať v zimnom období teplú vodu  z kotolne cez rovnaké potrubia ako v letnom období studenú z chillera. 

Viac informácií na vyžiadanie.